رسیدگی به شکایات و دریافت پیشنهادات

1- تلفن پیام گیر :

تلفن ثابت :  22771544-021 

تلفن همراه : 09359221123

2- صندوق های تعبیه شده در ساختمان های بیمارستان