سخن ریاست بیمارستان

با سلام و درود به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) و فرماندهی معظم کل قوا و باسلام خدمت مددجو و کاربر گرامی که بیمارستان گلستان را جهت حفظ و تداوم سلامتی خود برگزیدید. ریاست بیمارستان می کوشد ضمن مراعات اصول فرهنگی و ارزش های مورد احترام جامعه در همه شرایط به انسان بر اساس نظام الهی به عنوان با ارزشترین مخلوقات خداوند نگریسته و تحقق اصول علمی و پیشرفته ی فناوری پزشکی در کلیه فعالیت های درمانی بیمارستان را مد نظر قرار دهد و با بکارگیری تمام امکانات اجرایی بیمارستان در خصوص بهبود مستمر کیفیت خدمات پزشکی و تخصصی در راستای تامین و ارتقای سلامت بیماران و گیرندگان خدمت گام های موثری را بردارد.