آدرس :  تهران، اتوبان شهید صیاد شیرازی شمال، روبروی ایستگاه مترو هروی. بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش

تلفن های تماس : 2- 22549001 021

فکس : 22542796 021

کد پستی: 166861955