طبق اطلاعیه وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی
جهت اگاه سازی و آموزش در خصوص بیماری کرونا

پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس

_شستن مرتب دست ها با آب و صابون مایع

_پرهیز از دست دادن و روبوسی

_ عدم لمس چشم ها و لب های خود با دست قبل از شستن و ضدعفونی کردن دست ها

-استفاده از مایع یا ژل ضد عفونی کننده الکل دار