مطالب


طرح ساماندهی جدید خدمات درمانی

طرح ساماندهی جدید خدمات درمانی اطلاعیه

۱۳۹۷/۱۲/۲۱
بسمه تعالیبه فرموده: ستاد کل نیروهای مسلح پایور ارجمند:در گذشته جنابعالی صرفاً در مراجعه به مراکز...